20100721.jpg


诛仙2 马来西亚服务器 【幻月】&【雷霆】将在以下时间开放双倍经验活动哦!大家要把握机会冲等级练功~~

星期一 (19.07.2010) 17:00 - 星期二 (20.07.2010) 10:00
星期二 (20.07.2010) 17:00 - 星期二 (21.07.2010) 10:00
星期三 (21.07.2010) 17:00 - 星期二 (22.07.2010) 10:00
星期四 (22.07.2010) 17:00 - 星期二 (23.07.2010) 10:00
星期五 (23.07.2010) 17:00 - 星期一 (26.07.2010) 10:00
星期五 (30.07.2010) 17:00 - 星期一 (02.08.2010) 10:00

創作者介紹
創作者 mika@叶子 的頭像
mika@叶子

mika's blog Café // 米迦部落咖啡馆~ ♥

mika@叶子 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()